FORUM

Please to create posts and topics.

Programvare for å installere WinLink

Programvare for å installere WinLink

Det anbefales i tillegg til Winlink Express å innstallere HF propagation programmet ITSHF som du finner på denne lenken.

Bruk siste versjon av programmet som du finner øverst på siden.

ITSHF samarbeider med Winlink Express og vil foreslå hvilke stasjoner du kan oppnå kontakt med på forskjellige tider av døgnet. Programmet skal installeres i mappen det selv foreslår.