FORUM

Forum Navigation
Du må logge inn for å opprette emner og besvare eksisterende forum-tråder.

Templates WinLink

Meldingsblankett Winlink: Type:Winlink

To:

CC:

Subj:  //WL2K  R / from <Callsign> Message nr. xx <UTime> <UDate>

Msg:-------------Message:------------------

-----------End of Message---------------------

DateTime : <DateTime>

UTC DateTime : <UDateTime>

Date : <Date>

UTC Date : <UDate>

Time : <Time>

UTC Time : <UTime>

Day : <Day>

UTC Day : <UDay>

GPS Location : <GPS>

Last reported position: <Position>

Med hilsen: <Callsign> ,  http;//www.la3???.com

Dersom du bruker et vanlig epost-program for å svare på denne meldingen må du bruke //WLK2  R/ i feltet subjekt/emne ellers kommer ikke meldingen/svaret ditt fram